So sánh hai loại dây nhảy quang Single Mode và Multimode

Mặc dù các loại dây nhảy quang Single mode (SMF) và cáp quang Multimode (MMF) được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đa dạng, nhưng sự khác biệt giữa dây nhảy quang single mode và dây nhảy quang Multimode vẫn còn gây nhầm lẫn. Bài viết này MAXTEL sẽ tập trung vào cấu … Đọc tiếp So sánh hai loại dây nhảy quang Single Mode và Multimode