Các loại sợi quang Multimode: OM1 vs OM2 vs OM3 vs OM4 vs OM5

Sợi quang Multimode là lựa chọn phổ biến để đạt được tốc độ 10 Gbit / s trên khoảng cách theo yêu cầu của các ứng dụng trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp mạng LAN. Có một số loại sợi quang Multimode có sẵn để lắp đặt mạng tốc độ cao và mỗi loại … Đọc tiếp Các loại sợi quang Multimode: OM1 vs OM2 vs OM3 vs OM4 vs OM5